• Hurtigindgange
 • Sagsdisciplin
  • §-nøgle § 1 - § 44
  • Q&A Om aktindsigtssagen

   1. MODTAGELSEN AF AKTINDSIGTSANMODNINGEN

   • Journalisering
   • Rette myndighed?
   • Lovvalg

   2. DEN INDLEDENDE SAGSBEHANDLING

   • Identifikationskravet
   • Afgrænsning af aktindsigtsanmodningen
   • Høring?

   3. UNDTAGELSER FRA AKTINDSIGT

   • Sager undtaget fra aktindsigt
   • Dokumenter undtaget fra aktindsig
    • Udlevering af faktiske oplysninger
    • Udlevering af interne og eksterne faglige vurderinger
   • Oplysninger undtaget fra aktindsigt
   • Meroffentlighed

   4. SAGENS AFGØRELSE

   • Partshøring, begrundelse og klagevejledning
   • Frister for sagsbehandlingen
   • Delafgørelse?
   Sidst opdateret: 6. november 2013