Brevskabeloner

Høring af en virksomhed

Du kan bruge denne skabelon, hvis det på grund af høring af en virksomhed ikke er muligt at besvare anmodningen inden for syv arbejdsdage.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

[Myndigheden] har den [dato] modtaget en aktindsigtsanmodning i [indsæt en gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Anmodningen behandles efter reglerne i miljøoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger. Det følger af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, og § 6, stk. 2, at enhver har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger under de betingelser og med de undtagelser, der følger af reglerne i offentlighedsloven fra ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld