Brevskabeloner

Høring af virksomhed

Du kan bruge denne skabelon, når der er bedt om aktindsigt i f.eks. en virksomheds forretningsmæssige oplysninger, og du er i tvivl om, hvorvidt der skal gives aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

[Myndigheden] har den [dato] modtaget en aktindsigtsanmodning i [indsæt en gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Anmodningen behandles efter reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven. Den aktindsigtssøgende er som udgangspunkt berettiget til at modtage alle sagens dokumenter, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, dog således at dokumenter og oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler, kan udelades. Efter offentlighedslovens § 30, nr...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld