Kammeradvokaten lancerer Aktindsigtshaandbogen.dk 2.0

Hver dag søger borgere om aktindsigt hos offentlige myndigheder. Hver sag er forskellig, og kræver tid og ressourcer inden for stramme tidsfrister. Mange steder bruger man den digitale hjælp Aktindsigtshaandbogen.dk for at effektivisere disse sager. Nu relanceres sitet i ny, stærkt forbedret udgave.
Læs mere
Lovligt at behandle aktindsigtsanmodninger samlet
Ombudsmanden indledte på baggrund af flere konkrete klagesager drøftelser med Justitsministeriet om samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger. På baggrund af drøftelserne afgav Justitsministeriet en udtalelse om samlet behandling af aktindsigtssager, som ombudsmanden efterfølgende tilsluttede sig.
Brevveksling mellem kronprinsen og Kulturministeriet var ikke intern
Kulturministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt i brevudveksling med kongehuset vedrørende kronprinsens deltagelse i IOC under henvisning til, at brevvekslingen var intern. Da kronprinsen ikke havde varetaget sine opgaver i IOC som ”led i statsstyret”, var det ombudsmandens opfattelse, at den omhandlede brevveksling ikke var intern.
Forslag om at udskyde revision af postlisteordningen
Postlisteordningen er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg i en rapport fra juli 2017. Justitsministeren mener at evalueringen kan indgå i de igangværende forligsdrøftelser om en ny aftale om offentlighedsloven, hvorfor revisionen bør udskydes.
Særdeles kritisabelt at udsætte afgørelse om aktindsigt
Folketingets Ombudsmand fandt det særdeles kritisabelt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet udsatte afgørelsen af en journalists anmodning om aktindsigt i en rapport i ca. 10 dage, selv om sagen var færdigbehandlet. Afgørelsen blev udsat, fordi ministeriet selv ønskede at udsende rapporten sammen med en pressemeddelelse om regeringens udmelding på området.
Dom om aktindsigt i kampflysagen
Københavns Byret har frifundet Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser i den såkaldte kampflysag.
Vejle Havn er en selvstændig myndighed
Vejle Havn kunne ikke undtage en rapport fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23 om interne dokumenter. En kommunal selvstyrehavn er ifølge ombudsmanden en selvstændig myndighed, og videregivelsen af rapporten til kommunen skulle derfor anses som en afgivelse til udenforstående.
Aktindsigt – en menneskerettighed?
I det seneste nummer af UfR har advokatfuldmægtig David Knobel og pH.d.-stipendiat ved Københavns Universitet Rasmus Grønved Nielsen bidraget med artiklen "Aktindsigt - en menneskerettighed?".
Aktindsigt i interne dokumenter
Kan interne dokumenter udvekslet i en tværkommunal arbejdsgruppe for et indkøbsfællesskab undtages fra aktindsigt? En ikke-offentliggjort afgørelse fra Klagenævnet for Udbud giver svaret.
Aktindsigt i oplysninger om svine-MRSA
Østre Landsret har afsagt en principiel dom om aktindsigt i miljøoplysninger. Aktindsigtsafgørelsen var hverken i strid med reglerne i persondatadirektivet, miljøoplysningsdirektivet, EU's charter om grundlæggende rettigheder eller EMRK art. 8.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld