Kammeradvokaten lancerer Aktindsigtshaandbogen.dk 2.0

Hver dag søger borgere om aktindsigt hos offentlige myndigheder. Hver sag er forskellig, og kræver tid og ressourcer inden for stramme tidsfrister. Mange steder bruger man den digitale hjælp Aktindsigtshaandbogen.dk for at effektivisere disse sager. Nu relanceres sitet i ny, stærkt forbedret udgave.
Læs mere
Særdeles kritisabelt at udsætte afgørelse om aktindsigt
Folketingets Ombudsmand fandt det særdeles kritisabelt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet udsatte afgørelsen af en journalists anmodning om aktindsigt i en rapport i ca. 10 dage, selv om sagen var færdigbehandlet. Afgørelsen blev udsat, fordi ministeriet selv ønskede at udsende rapporten sammen med en pressemeddelelse om regeringens udmelding på området.
Dom om aktindsigt i kampflysagen
Københavns Byret har frifundet Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser i den såkaldte kampflysag.
Vejle Havn er en selvstændig myndighed
Vejle Havn kunne ikke undtage en rapport fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 23 om interne dokumenter. En kommunal selvstyrehavn er ifølge ombudsmanden en selvstændig myndighed, og videregivelsen af rapporten til kommunen skulle derfor anses som en afgivelse til udenforstående.
Aktindsigt – en menneskerettighed?
I det seneste nummer af UfR har advokatfuldmægtig David Knobel og pH.d.-stipendiat ved Københavns Universitet Rasmus Grønved Nielsen bidraget med artiklen "Aktindsigt - en menneskerettighed?".
Aktindsigt i interne dokumenter
Kan interne dokumenter udvekslet i en tværkommunal arbejdsgruppe for et indkøbsfællesskab undtages fra aktindsigt? En ikke-offentliggjort afgørelse fra Klagenævnet for Udbud giver svaret.
Aktindsigt i oplysninger om svine-MRSA
Østre Landsret har afsagt en principiel dom om aktindsigt i miljøoplysninger. Aktindsigtsafgørelsen var hverken i strid med reglerne i persondatadirektivet, miljøoplysningsdirektivet, EU's charter om grundlæggende rettigheder eller EMRK art. 8.
Ny ombudsmandsudtalelse om offentlighedslovens generalklausul
En journalist søgte om aktindsigt i en forskningsevalueringsrapport angående et institut på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som DTU havde fået lavet i efteråret 2015 af fem eksterne forskere.
Justitsministeriets redegørelse om offentlighedsloven
Justitsministeriets redegørelse om offentlighedsloven viser, at loven alene har givet anledning til få vanskeligheder eller fortolkningsspørgsmål i øvrigt. Redegørelsen giver ikke svar på, om der med offentlighedsloven er ramt den ”rigtige” balance mellem åbenhed og modstående hensyn. Dette spørgsmål afventer de igangværende politiske forhandlinger om en ændring af offentlighedsloven.
Ny EU-dom fastslår, at medlemsstater kan begrænse aktindsigt i selskabsregister med personoplysninger
Medlemsstater kan tillade, at personer der er tilknyttet opløste selskaber anmoder om begrænsning af adgang til aktindsigt i personoplysninger i selskabsregistre, hvis særlige forhold taler for det.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld