Kammeradvokaten lancerer Aktindsigtshaandbogen.dk 2.0

Hver dag søger borgere om aktindsigt hos offentlige myndigheder. Hver sag er forskellig, og kræver tid og ressourcer inden for stramme tidsfrister. Mange steder bruger man den digitale hjælp Aktindsigtshaandbogen.dk for at effektivisere disse sager. Nu relanceres sitet i ny, stærkt forbedret udgave.
Læs mere
Bestyrelsesreferater var ikke ”indgået til” Nationalbanken
Da bestyrelsesreferater ikke var ”indgået til” Nationalbanken, fandt ombudsmanden ikke grundlag for at kritisere, at Nationalbanken havde afslået aktindsigt heri.
Aktindsigt i kommunikation med præst
Faren til en konfirmand kunne ikke efter forvaltningsloven få aktindsigt i den e-mailkorrespondance mellem moren og sognepræsten, som lå forud for sognepræstens beslutning om, at faren ikke skulle sidde ved siden af konfirmanden i kirken. E-mailkorrespondancen indeholdt endvidere oplysninger af rent ”sjælesørgerisk karakter”, som var undtaget fra aktindsigt.
”Brug af private mails” var utilstrækkeligt tema
Ombudsmanden fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Statsministeriets vurdering af, at en journalists aktindsigtsanmodning ikke udgjorde et ”helt særligt tilfælde”, hvor angivelse af tema kunne undlades.
Fonden Aarhus 2017 var ikke omfattet af offentlighedsloven
Ombudsmanden fandt ikke, at Fonden Aarhus 2017 - som bl.a. var ansvarlig for gennemførelsen af Europæisk Kulturhovedstad 2017 - var omfattet af offentlighedslovens anvendelsesområde. Fonden var derfor berettiget til at afslå aktindsigt i oplysninger om, hvordan fondens budget på ca. en halv milliard kroner blev anvendt.
Lovligt at behandle aktindsigtsanmodninger samlet
Ombudsmanden indledte på baggrund af flere konkrete klagesager drøftelser med Justitsministeriet om samlet behandling af flere aktindsigtsanmodninger. På baggrund af drøftelserne afgav Justitsministeriet en udtalelse om samlet behandling af aktindsigtssager, som ombudsmanden efterfølgende tilsluttede sig.
Brevveksling mellem kronprinsen og Kulturministeriet var ikke intern
Kulturministeriet gav en journalist afslag på aktindsigt i brevudveksling med kongehuset vedrørende kronprinsens deltagelse i IOC under henvisning til, at brevvekslingen var intern. Da kronprinsen ikke havde varetaget sine opgaver i IOC som ”led i statsstyret”, var det ombudsmandens opfattelse, at den omhandlede brevveksling ikke var intern.
Forslag om at udskyde revision af postlisteordningen
Postlisteordningen er blevet evalueret af et uafhængigt ekspertudvalg i en rapport fra juli 2017. Justitsministeren mener at evalueringen kan indgå i de igangværende forligsdrøftelser om en ny aftale om offentlighedsloven, hvorfor revisionen bør udskydes.
Særdeles kritisabelt at udsætte afgørelse om aktindsigt
Folketingets Ombudsmand fandt det særdeles kritisabelt, at Uddannelses- og Forskningsministeriet udsatte afgørelsen af en journalists anmodning om aktindsigt i en rapport i ca. 10 dage, selv om sagen var færdigbehandlet. Afgørelsen blev udsat, fordi ministeriet selv ønskede at udsende rapporten sammen med en pressemeddelelse om regeringens udmelding på området.
Dom om aktindsigt i kampflysagen
Københavns Byret har frifundet Forsvarsministeriet og ministeriets underliggende styrelser i den såkaldte kampflysag.
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld