Tilbage til nyheder

Aktindsigt – en menneskerettighed?

Af David Knobel
Udskriv

I det seneste nummer af UfR har advokatfuldmægtig David Knobel og pH.d.-stipendiat ved Københavns Universitet Rasmus Grønved Nielsen bidraget med artiklen "Aktindsigt - en menneskerettighed?".

I det seneste nummer af UfR har advokatfuldmægtig David Knobel og pH.d.-stipendiat ved Københavns Universitet Rasmus Grønved Nielsen bidraget med artiklen "Aktindsigt - en menneskerettighed?".

Artiklen behandler den Europæiske Menneskerettighedsdomstol principielle dom Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary om retten til at få udleveret information fra offentlige myndigheder som beskyttet af EMRK artikel 10 om informations- og ytringsfrihed. Artiklen vurderer dommens betydning for danske myndigheders behandling af aktindsigtsanmodninger og diskuterer Domstolens fortolkningsstil i lyset af den verserende debat om EMRK-systemet.

Læs hele artiklen her (gengivelse sker fra Ugeskrift for Retsvæsen med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S).

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld