Tilbage til nyheder

Kammeradvokaten lancerer Aktindsigtshaandbogen.dk 2.0

Udskriv

Hver dag søger borgere om aktindsigt hos offentlige myndigheder. Hver sag er forskellig, og kræver tid og ressourcer inden for stramme tidsfrister. Mange steder bruger man den digitale hjælp Aktindsigtshaandbogen.dk for at effektivisere disse sager. Nu relanceres sitet i ny, stærkt forbedret udgave.

Offentlige myndigheder modtager løbende ønsker om aktindsigt fra borgere, journalister og andre. Tidsfristerne for behandling af aktindsigtssager er stramme, og kan derfor nemt sætte sagsbehandlerne under stort pres for at finde det rette svar. Som sagsbehandler bliver man desuden ofte yderligere udfordret med kompleks lovgivning på området, som indeholder en række undtagelser til hovedreglerne om adgangen til aktindsigt.

Da en ny offentlighedslov så dagens lys i 2014, lancerede Kammeradvokaten derfor det digitale værktøj Aktindsigtshaandbogen.dk, der skulle gøre det lettere for myndighederne at behandle aktindsigtssagerne. Siden da er værktøjet blevet brugt flittigt af styrelser, kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner mv. I 2017 alene var der mere end 70.000 unikke brugere.

Sune Fugleholm, partner hos Kammeradvokaten, har været leder af projektet fra begyndelsen:

”Siden lanceringen i 2014 har vi været i tæt dialog med en række af brugerne for at forstå, hvordan de brugte platformen, og det er på den baggrund, at vi nu lancerer en væsentligt bedre version af Aktindsigtshaandbogen.dk. Denne version er forbedret, så den kan gøre det endnu nemmere og mere smidigt for brugeren, bl.a. via nyt brugervenligt design, sprog og struktur. Et eksempel er en udførlig trin for trin-guide til håndtering af aktindsigtssagen med eksempler på konkrete brevskabeloner til dialogen med dem, der anmoder om aktindsigt”.

Det får myndighederne på Aktindsigtshaandbogen.dk 2.0:

  • En let tilgængelig indgang til offentligheds- og forvaltningsloven, der giver sagsbehandlere på alle niveauer en række enkle og praktisk anvendelige værktøjer til det daglige arbejde
  • En udførlig trin for trin-guide til håndtering af de forskellige typer af aktindsigtssager
  • Brevskabeloner til brug i dialogen med personen, som har bedt om aktindsigt
  • Henvisninger til ombudsmandens udtalelser og tilpassede resuméer heraf, der gør det nemt at bruge udtalelserne i praksis
  • Særligt afsnit om aktindsigt i udbudssager
  • Q&A-funktion med mulighed for at stille generelle spørgsmål om aktindsigt til Kammeradvokaten
  • Netværk om aktindsigt, hvor sagsbehandlere kan mødes
  • Nyhedsbreve, der opdaterer læserne om ombudsmandens udtalelser og andet relevant nyt inden for aktindsigt

Aktindsigtshåndbogen.dk er en del af Kammeradvokatens overordnede strategi om at effektivisere og forbedre juridiske processer ved hjælp af digitalisering. Firmaet står også bag bl.a. Konkursportalen.dk og Persondatatesten.dk.

Fakta om aktindsigt

Retten til aktindsigt er en lovfæstet ret og et vigtigt led i bestræbelserne på at sikre åbenhed omkring de offentlige myndigheders arbejde. Reglerne om aktindsigt er forankret i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Udgangspunktet er, at der er ret til aktindsigt i alle dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling. Den, der er part i en afgørelsessag, har herudover efter reglerne en mere vidtgående adgang.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld