Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Aktindsigt i CV og eksamensbeviser

Har forbigået stillingsansøger krav på aktindsigt i valgte stillingsansøgers CV og eksamensbeviser uden angivelse af karakter?

Besvaret 19. juli 2018
Offentlighedslovens § 21, stk. 1

Det følger af offentlighedslovens § 21, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Reglen finder anvendelse både for ansættelse i chefstillinger og andre former for ansættelse.

Der gælder således ikke ret til aktindsigt i CV’er, eksamensbeviser (med eller uden angivelse af karakter), ansøgninger og andet materiale, som indgår i en ansættelses- eller forfremmelsessag i det offentlige.

Der er dog mulighed for at bede om aktindsigt i den valgte persons personalesag, hvorefter der skal meddeles aktindsigt i de oplysninger, som er nævnt offentlighedslovens § 21, stk. 3 og 4. Det vil sige den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser samt for så vidt angår ansatte i chefstillinger oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover samt den øverste ledelseskontrakt om de overordnede prioriteringer for den pågældende myndighed mv. For så vidt angår disciplinære reaktioner er der dog kun aktindsigt inden for et tidsrum af 2 år efter, at den endelige afgørelse er truffet.

Ovenstående svar er vejledende, og det kan ikke erstatte konkret sagsbehandling. I forbindelse med behandling af sagen kan der være forhold, der taler for, at sagen behandles anderledes end angivet.

Azad Taheri Abkenar,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld