Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Aktindsigt i internt arbejdsrelateret forum

Kan der som udgangspunkt søges om aktindsigt i indholdet i et internt arbejdsrelateret social forum? Hvis det er rent sociale og faglige succesoplevelser, henvisninger til vejledninger, svar på interne spørgsmål mv. knyttet til fagområdet. Fx. en Yammergruppe. Spørgsmålet relaterer sig også til muligheden for aktindsigt på virksomheders intranet.

Besvaret 31. oktober 2018

Offentlighedsloven giver som udgangspunkt kun ret til aktindsigt i dokumenter, jf. § 7, stk. 1, men dokumentbegrebet er teknologineutralt. Det er derfor ikke afgørende, om oplysningerne figurerer på et traditionelt (papir)dokument, i en word-fil, på myndighedens intranet, i en Yammer-gruppe el.lign.

Om det omfattes af offentlighedsloven, afhænger af indholdet. Nærmere bestemt, om det er indgået til eller oprettet af en myndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Hvis der er tale om dokumenter (opslag, beskeder el.lign.), som er myndighedens almindelige løbende administrative virksomhed helt uvedkommende, omfattes de således ikke af offentlighedsloven. Det kan f.eks. være private beskeder i en Yammer-gruppe.

Endvidere kan nogle beskeder, opslag mv. efter deres karakter være så formløse, at de i almindelighed ikke vil være at anse for dokumenter omfattet af loven. Det gælder også, selvom de principielt vedrører administrativ sagsbehandling. Det kan f.eks. være en festlig besked, der beskriver en faglig succesoplevelse, billeder og beskrivelser fra faglige arrangementer o.lign.

Azad Taheri Abkenar,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld