Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Diskretionstilsagn vedr. oplysninger fra en virksomhed eller en privatperson

Kan man som offentlig myndighed give et såkaldt diskretionstilsagn, når man modtager oplysninger fra en virksomhed eller en privatperson?

Besvaret 20. marts 2018
Diskretionstilsagn vedr. oplysninger fra en virksomhed eller en privatperson

Nej. Vedkommende myndighed kan ikke ved at give tilsagn om diskretion udvide adgangen til at gøre undtagelse fra offentlighedsloven. Dette betyder bl.a., at offentlige myndigheder ikke kan underskrive en såkaldt fortrolighedserklæring, når de indgår aftale med en virksomhed om udførelse af indtægtsdækket virksomhed.

Diskretionstilsagn kan dog gives, hvis det må anses for helt utvivlsomt, at de pågældende oplysninger vil være undtaget efter offentlighedslovens §§ 30-33 og § 35. Diskretionstilsagnet tjener da kun som forhåndsudtalelser om, at myndigheden på det foreliggende grundlag må anse oplysningerne undtaget fra aktindsigt, hvilket bør fremgå tydeligt af tilsagnet.

Kim Christian Højmark,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld