Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Opkaldesspecifikation fra elektronisk arbejdstelefon

Vi er opmærksom på at man med henvisning til § 30, nr. 1 kan afslå en anmodning om opkaldsspecifikation i en given periode. Kan denne undtagelse også gælde, når der er tale om en elektronisk arbejdstelefon fx. LYNC?

Besvaret 16. november 2018

Det følger af offentlighedslovens § 30, nr. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.

Spørgsmålet om aktindsigt i en opkaldsspecifikation er behandlet af ombudsmanden i FOB 2016-4. I sagen meddelte en kommune to journalister afslag på aktindsigt i en borgmesters specificerede telefonregning, som indeholdt oplysninger om både borgmesterens private og tjenstlige opkald, sms-beskeder og dataforbrug. Ombudsmanden var enig i, at oplysningerne om borgmesterens private brug af telefonen var omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 1, og derfor ikke skulle udleveres. Oplysningerne om den tjenstlige brug skulle derimod som udgangspunkt udleveres. Ombudsmanden udtalte, at det er myndighedens ansvar at oplyse en sag på en sådan måde, at det er muligt at adskille oplysninger, der ikke skal udleveres, fra oplysninger, der skal. Ombudsmanden fandt imidlertid ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at hverken kommunen eller borgmesteren kunne adskille oplysningerne, bl.a. henset til at det var mere end fire år siden, at de pågældende samtaler var afholdt.

Offentlighedslovens § 30, nr. 1, kan derfor som udgangspunkt ikke anvendes til at meddele afslag på aktindsigt i oplysninger om tjenstlige telefonsamtaler. I det omfang en arbejdstelefon benyttes til både private og tjenstlige formål, er det myndighedens ansvar at oplyse sagen på en sådan måde, at det er muligt at adskille oplysninger, der skal henholdsvis ikke skal undtages.

Kim Christian Højmark,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld