Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Sondres der mellem stilling og grad i offentlighedslovens § 21, stk. 3?

Hvad dækker "stilling" over i offentlighedslovens § 21, stk. 3? I forsvaret er der både grader og stillinger. Eksempel: En ansat kan have grad som specialkonsulent - men stillingen er sagsbehandler. Hvad har en anmoder krav på at få oplyst om vedkommende med henvisning til § 21, stk. 3? Er en grad en del af § 21, stk. 1 om ansættelse eller udnævnelse i det offentlige eller er det en del af "stilling" i § 21, stk. 3?

Besvaret 1. november 2018
Spørgsmålet om sondringen mellem stilling og grader ses ikke berørt i offentlighedslovens forarbejder, praksis mv. 
 
Bestemmelsen i offentlighedslovens § 21, stk. 3, omfatter både den ansattes stilling og arbejdsopgaver. Den ansattes grad har i det konkrete tilfælde klare berøringsflader til både stilling og arbejdsopgaver.  
 
Graden må endvidere anses for – i forsvaret – at være en almindelig standardmæssig oplysning. Det er netop sådanne oplysninger, som skal udleveres efter bestemmelsen i offentlighedslovens § 21, stk. 3. 
 
Efter vores vurdering taler meget derfor for, at oplysninger om den ansattes grad i det nævnte tilfælde omfattes offentlighedslovens § 21, stk. 3, og at der derved er adgang til aktindsigt heri. 

 

Kim Christian Højmark,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld