Brevskabeloner

Fuld imødekommelse

Du kan bruge denne skabelon, hvis du imødekommer anmodningen om aktindsigt fuldt ud.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i […]. [Myndigheden] imødekommer hermed din anmodning om aktindsigt fuldt ud og vedlægger det materiale, der er omfattet af din aktindsigtsanmodning, herunder sagens aktliste.

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld