Brevskabeloner

Enkeltpersoners private forhold

Du skal være opmærksom på, at du kan undlade at begrunde undtagelsen af denne type oplysninger, hvis du derved kommer til at afsløre oplysningen, eller oplysningen - ud fra sammenhængen - kan udledes. Det er også væsentligt at tage hensyn til områdets karakter. Hvis der f.eks. rutinemæssigt indhentes straffeattest i en given sag, bør en oplysning herom undtages fra aktindsigt, også hvis det ikke i den konkrete sag afslører et strafbart forhold, idet der ellers kan sluttes modsætningsvist i sager, hvor der findes strafbare forhold.

Du kan derfor med fordel ofte give en lidt løsere begrundelse.

Du skal endelig være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at der i det omhandlede materiale findes oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, og [myndigheden] har derfor undtaget disse oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 30, nr. 1. [Myndigheden] kan oplyse, at [Myndigheden] ikke kan meddele meroffentlighed i oplysninger omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld