Brevskabeloner

Forebyggelse, efterforskning, sigtede, vidner m.v.

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i materiale, som indeholder oplysninger om forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser mv.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i [myndighedens] afgørelser om, hvilke personer der er blevet indbragt for [f.eks. et disciplinært nævn]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at væsentlige hensyn tilsiger, at disse oplysninger undtages fra aktindsigt. [Myndigheden] har i den forbindelse lagt vægt på, at [indsæt konkret begrundelse]. [Myndigheden] undtager derfor disse oplysninger fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 33, nr. 1....

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld