Brevskabeloner

Forskeres og kunstneres originale idéer m.v.

Du kan bruge denne skabelon, hvis der f.eks. er bedt om aktindsigt i forskningsmateriale.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om at få aktindsigt i det forskningsmateriale, som [myndigheden] ligger inde med vedrørende [projektets genstand]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. [Myndigheden] har rettet henvendelse til [forskerens navn] for at få dennes bemærkninger. [Forskeren] har blandt andet anført, at [indsæt væsentlige bemærkninger fra forskeren]. [Myndighedens] vurderer, at materialet indeholder foreløbige forskningsresultater, og at en udlevering af oplysn...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld