Brevskabeloner

Udenrigspolitiske interesser m.v.

Du kan bruge denne skabelon, hvis du behandler en anmodning om aktindsigt i oplysninger, som ikke bør udleveres af hensyn til udenrigspolitiske interesser.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i det materiale, som [myndigheden] har udarbejdet som forberedelse til forhandlingerne med [f.eks. Sverige eller EU] i forbindelse med [projektets genstand]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at der i dette materiale findes oplysninger om Danmarks udenrigspolitiske interesser m.v., og at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende fare for, at disse interesser vil lide skade af betyd...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld