Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Aktindsigt i kalender

Kan en oversigt - sendt pr. mail - over tidspunkter for en ministers transport mellem diverse møder, opholdssteder m.v., f.eks. i forbindelse med et ministerbesøg i udlandet, anses for omfattet af kalenderbegrebet i offentlighedslovens § 22?

Besvaret 23. januar 2019
Svar: Aktindsigt i kalender

Det følger af offentlighedslovens § 22, at retten til aktindsigt ikke omfatter sager om førelse af en kalender.

Formålet med bestemmelsen er at sikre, at de af bestemmelsen omfattede kalendere i det hele undtages fra retten til aktindsigt.

Ved en kalender forstås en oversigt over den pågældende persons aktiviteter (møder, rejser og andre arrangementer). Det er uden betydning, om kalenderen føres elektronisk eller manuelt (papirbaseret). Det er også uden betydning, hvorvidt der er tale om et samlet dokument, der indeholder oplysninger om den pågældende persons aktiviteter, eller hvorvidt der er tale om flere dokumenter, der samlet udgør kalenderen. Der kan henvises til de specielle bemærkninger til offentlighedslovens § 22.

En oversigt over tidspunkter for en ministers transport mv. sendt pr. e-mail må derfor antages som udgangspunkt også at omfattes af kalenderbegrebet. Dette må antages at være gældende uanset om mailen er sendt internt i ministeriet eller modtaget i ministeriet fra f.eks. den udenlandske vært for ministerbesøget. Spørgsmålet ses dog ikke at være behandlet i praksis.

Kim Christian Højmark,

Poul Schmith/Kammeradvokaten /
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld