Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Aktliste

Hvad skal en aktliste, som skal udleveres af myndigheden af egen drift efter OFL § 7, stk. 1, nr. 2, indeholde? Skal den indeholde en oversigt over alle sagens dokumenter, eller er det tilstrækkeligt, at de journaliseringspligtige dokumenter fremgår, jf. kravene i OFL § 15?

Besvaret 9. april 2019

En aktliste skal indeholde en samlet fortegnelse over alle sagens dokumenter, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 2, nr. 2. Det afgørende for, om et dokument skal medtages i aktlisten, er, om det opfylder betingelsen i lovens § 7, stk. 1, for at være et ”dokument” i offentlighedslovens forstand, og om det vedrører den sag, der er anmodet om aktindsigt i. I det omfang en sag indeholder dokumenter, der ikke omfattes af journaliseringspligten i lovens § 15, stk. 1, men som opfylder betingelsen for at være et dokument i lovens forstand, jf. § 7, stk. 1, skal disse dokumenter således også fremgå af aktlisten.  

Azad Taheri Abkenar,

Poul Schmith/Kammeradvokaten /
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld