Delvis aktindsigt
Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Delvis aktindsigt

Det følger af offentlighedslovens § 34, at der ikke er ret til delvis aktindsigt, hvis det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold. Kan denne begrænsning også gøre sig gældende ved ekstrahering efter §§ 28-29? Hvis et dokument alene indeholder en eller meget få ekstraheringspligtige oplysninger, vil man så kunne undlade at ekstrahere dem, fordi de vil give et vildledende information, eller ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold?

Besvaret 22. januar 2019

Om forholdet mellem ekstraheringspligten og delvis aktindsigt anfører Mohammad Ahsan i Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 611, at ekstraheringspligten er udtryk for, at ”der meddeles delvis aktindsigt i dokumentet i de ekstraheringspligtige oplysninger”.

Da ekstraheringspligten må antages at være udtryk for en delvis aktindsigt, må det antages, at myndigheden kan undlade ekstrahering, hvis betingelserne i § 34, nr. 1, 2 eller 3, er opfyldt.

Kim Christian Højmark,

Poul Schmith/Kammeradvokaten /
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld