Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Enkeltmandsvirksomhed

Hører enkeltmandsvirksomhed under § 30, stk. 1, nr. 1 eller nr. 2?

Besvaret 31. maj 2018
Enkeltmandsvirksomhed

Efter offentlighedslovens § 30, nr. 1, kan oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold undtages fra aktindsigt. Bestemmelsen omfatter alene oplysninger om fysiske personer.

Efter offentlighedslovens § 30, nr. 2, kan oplysninger om bl.a. drifts- eller forretningsforhold eller lignende undtages fra aktindsigt, for så vidt det er af væsentlig betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at anmodningen ikke imødekommes. Bestemmelsen omfatter oplysninger om erhvervsmæssige forhold.

Oplysninger vedrørende en enkeltmandsvirksomhed vil ofte give anledning til overvejelser om undtagelse af oplysninger efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. Såfremt der f.eks. er tale om økonomiske oplysninger om enkeltmandsvirksomheden, kan det dog overvejes, om oplysningerne er omfattet af § 30, nr. 1. Dette forudsætter, at de økonomiske oplysninger skal vedrøre den pågældende fysiske persons privatøkonomi. Dette kan f.eks. tænkes at være tilfældet, hvis oplysningerne vedrører en overførsel (f.eks. løn) fra virksomheden til ejeren.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle økonomiske oplysninger om en enkeltmandsvirksomhed kan falde under § 30, nr. 1. Se f.eks. udtalelsen fra Justitsministeriets Lovafdeling, LA.1988-543-32, hvor oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse, den anslåede størrelse af vedligeholdelsesudgifter ved den forpagtede ejendom og den krævede garantikapital, ikke var omfattet af § 30, nr. 1 (dengang § 12, stk. 1, nr. 1). Udtalelsen er gengivet af Mohammad Ahsan i Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 517.

Ovenstående svar er vejledende, og det kan ikke erstatte konkret sagsbehandling. I forbindelse med behandling af sagen kan der være forhold, der taler for, at sagen behandles anderledes end angivet.

Kim Christian Højmark,

Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld