Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Hvad kan en virksomhed søge aktindsigt i, hvem der har søgt aktindsigt i virksomheden?

Kan en virksomhed søge aktindsigt i, hvilke privatpersoner/journalister/andre, herunder indsigt i anmodernes navne og selve anmodningerne m.v. der har søgt aktindsigt vedr. virksomhedens forhold? Dvs. en slags "kontra-aktindsigt". Vil man i den situation foretage høring hos privatperson/journalist/andre eller blot afvise at opgive oplysningerne efter eksempelvis ofl § 30 uden at inddrage privatperson/journalist/andre?

Besvaret 6. september 2019

Det følger af § 7, stk. 1, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed.

Da aktindsigtssager omfattes af udtrykket ”administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed”, kan en anmodning om aktindsigt vedrøre andres anmodninger om aktindsigt (”kontraaktindsigt”).

En sådan anmodning vil, hvis den er afgrænset til nærmere angivne aktindsigtsanmodninger, som udgangspunkt også opfylde identifikations- og temakravet i offentlighedslovens § 9, stk. 1.

Offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser finder dog fortsat anvendelse, og der kan således undtages såvel dokumenter og oplysninger i overensstemmelse med lovens almindelige regler. I den forbindelse kan høring af privatpersoner og virksomheder efter omstændighederne blive nødvendigt for, at myndigheden kan vurdere, hvorvidt der skal meddeles helt eller delvis afslag.

Azad Taheri Abkenar,

Poul Schmith/Kammeradvokaten /
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld