Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Optagelse af lydfil fra Skypemøde

Hvis man har optaget et skypemøde og en del af lydfilen er omfattet af en anmodning om aktindsigt - skal man så klippe den relevante lydbid ud og fremsende? Kan det ikke lade sig gøre (evt. fordi det teknisk ikke er muligt at udskille eller fremsende), er man så forpligtet til at gengive lydfilen i tekst? Og i så fald som 1:1 transskibering eller er det nok at gengive indholdet i overordnede vendinger? (og findes der praksis om dette?)

Besvaret 25. august 2020
Optagelse af lydfil fra Skypemøde.

Offentlighedsloven er teknologineutral. Det indebærer, at bl.a. lydfiler, som er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling, er omfattet af den almindelige ret til aktindsigt. Se hertil Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2. udgave (2020), side 218.

Hvis en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling har optaget en samtale, indebærer det således, at den pågældende lydfil er omfattet af retten til aktindsigt. Hvis lydfilen indeholder oplysninger, som skal undtages fra aktindsigt, må forvaltningsmyndigheden enten foretage en transskribering af den del af lydfilen, som skal udleveres efter offentlighedslovens regler, eller udskille (”klippe”) den del af lydfilen, som skal udleveres. Det indebærer med andre ord, at lydfilen i videst mulig udstrækning skal behandles, som om det var et almindeligt dokument.

Poul Schmith/Kammeradvokaten /
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld