Tilbage

Spørgsmål og svar i Aktindsigtshåndbogen

Spørgsmål
Spm vedrørende fortolkning af offentlighedslovens § 23 - interne dokumenter

Spm vedrørende fortolkning af offentlighedslovens § 23 - interne dokumenter: 1) Kan der være tale om "afgivelse til udenforstående", når en stor organisation med flere tusinde ansatte gør et mødereferat tilgængeligt for alle ansatte på intranettet (ikke internettet)? Hvis der er tale om, at org. lægger referatet på intranettet for at leve op til samarbejdsaftalens krav om at holde medarbejdere orienteret om su-arbejdet, er det da at betragte som afgivelse af "retlige grunde" i §23, stk. 2?

Besvaret 7. maj 2019
Svar på : Spm vedrørende fortolkning af offentlighedslovens § 23 - interne dokumenter

Det afgørende for, om et internt dokument, der gøres tilgængeligt på intranettet, afgives til ”udenforstående”, jf. offentlighedslovens § 23, stk. 2, er, om andre myndigheder eller eksterne i øvrigt derved får adgang til dokumentet. Det er ikke afgørende, om der er mange ansatte, der har adgang til intranettet. Alle medarbejdere i én myndighed kan godt have adgang til et internt dokument, uden at det derved mister sin interne karakter.

Azad Taheri Abkenar,

Poul Schmith/Kammeradvokaten /
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld