Vilkår og handelsbetingelser for Aktindsigtshåndbogen.dk

Gældende fra april 2018

Brugervilkår for Aktindsigtshåndbogen.dk

Aktindsigtshåndbogen.dk (Hjemmesiden) er udviklet og udbydes af Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V, CVR-nr. 64952811.

Disse brugervilkår gælder for din anvendelse af Hjemmesiden. Ved at bruge Hjemmesiden accepterer du brugervilkårene.

Poul Schmith/Kammeradvokaten opdaterer løbende Hjemmesiden og bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på Hjemmesiden til enhver tid er korrekte. Brug af Hjemmesiden sker dog på eget ansvar, og der gives ingen garanti for, at oplysningerne er korrekte, ligesom Poul Schmith/Kammeradvokaten intet ansvar påtager sig for fejl eller mangler af nogen art. Poul Schmith/Kammeradvokaten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab som følge af brug af Hjemmesiden, uanset om tabet skyldes fejl eller uhensigtsmæssigheder på Hjemmesiden eller andre årsager. Anvendelse af Hjemmesiden kan således ikke erstatte juridisk rådgivning.

De immaterielle rettigheder til Hjemmesiden, herunder ophavsrettigheder til materialet på Hjemmesiden, tilhører Poul Schmith/Kammeradvokaten. Hverken Hjemmesiden eller materiale herfra, f.eks. billeder og logo mv., må kopieres eller anvendes i anden sammenhæng, uden at tilladelse fra Poul Schmith/Kammeradvokaten er indhentet.

Der må linkes til Hjemmesiden ved almindelige referencelinks. Etablering af dybe links, fx i form af framing, er ikke tilladt.

Enhver tvist mellem parterne vedrørende brug af Hjemmesiden skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Handelsbetingelser for Aktindsigtshåndbogen.dk

Disse handelsbetingelser (Betingelserne) gælder for køb af abonnementer til brug af Aktindsigtshåndbogen.dk (Hjemmesiden), der udbydes af Poul Schmith/Kammeradvokaten I/S, Kalvebod Brygge 32, 1560 København V, CVR-nr. 64952811.

Bestilling af abonnement
Når I bestiller et abonnement på Hjemmesiden, modtager I en e-mail med en ordrebekræftelse umiddelbart efter, at bestillingen er gennemført. Der skal i forbindelse med bestillingen oplyses følgende:

  • Virksomheds eller myndigheds navn
  • Adresse
  • Postnr. og by
  • Tlf. nr.
  • CVR-nr. 
  • EAN-nummer
  • Navn og e-mail på kontaktperson

Abonnementsperiode og ophør
Et abonnement løber i en 12-måneders periode. Abonnementet fornyes automatisk, medmindre det opsiges eller ændres senest 30 dage før abonnementsperiodens udløb. Opsigelse eller ændring af abonnementet skal ske til aktindsigtshaandbogen@kammeradvokaten.dk. 

Priser og betaling
De til enhver tid gældende priser eksklusive moms fremgår af Hjemmesiden. Priserne reguleres hvert år pr. 1. januar i henhold til Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Prisregulering får først virkning fra den følgende abonnementsperiode.

Faktura afsendes den førstkommende 1. eller 15. i måneden efter oprettelse af abonnement. Betalingsfristen for fakturaer er 21 dage fra fakturadatoen.

Brugeradgang
Ved oprettelse af et abonnement tildeles I én masterbruger adgang. Masterbrugeren har adgang til at tildele brugeradgang til det antal brugere, som er omfattet af abonnementet. Hver enkel brugeradgang må udelukkende anvendes af én fysisk person.

Persondata
Poul Schmith/Kammeradvokatenn registrerer de personoplysninger, der afgives i forbindelse med bestilling af et abonnement, herunder navn og e-mail adresse. Oplysningerne behandles for at kunne levere det abonnement, I har bestilt. Oplysninger videregives ikke til tredjepart. Personoplysninger på andre brugere, der løbende tilføjes, vil også blive opbevaret i systemet. Opbevaringen af personoplysninger tjener et faktureringsmæssigt samt administrativt formål. Alle personoplysninger vil blive slettet fra systemet, så snart brugere deaktiveres og/eller når abonnementet opsiges. Læs mere om Poul Schmith/Kammeradvokatens persondatapolitik her

Ansvar for fejl og mangler
Hvis der opstår tekniske problemer, vil Poul Schmith/Kammeradvokaten hurtigst muligt forsøge at afhjælpe problemet. Abonnementsbetaling tilbagebetales hverken helt eller delvist som følge af, at Hjemmesiden ikke er tilgængelig eller ikke fungerer optimalt i kortere perioder.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem parterne vedrørende brug af Hjemmesiden eller disse Betingelser skal afgøres efter dansk ret ved de danske domstole.

Kontaktoplysninger
Spørgsmål vedrørende brug af Hjemmesiden eller disse Betingelser kan rettes til Poul Schmith/Kammeradvokaten aktindsigtshåndbogen@poulschmith.dk

Betingelserne er senest opdateret den 22. november 2021.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld