Brevskabeloner

Sådan bruger du skabelonerne

Brevskabelonerne indeholder eksempler på breve, der typisk indgår i en aktindsigtssag. Du finder bl.a. formuleringer om afgrænsning af aktindsigtsanmodningen, ressourcereglen, høringsbreve og fristbreve samt eksempler på afgørelser i aktindsigtssager

Du kan nemt kopiere formuleringerne fra skabelonerne og anvende dem i dialogen om aktindsigtssagen.

Husk at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder og der kan, særligt i selve afgørelsen, derfor være behov for en mere konkret begrundelse, end teksterne i brevskabelonerne lægger op til.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld