Brevskabeloner

Delafgørelse

Du kan bruge denne skabelon, hvis du umiddelbart kan træffe afgørelse om udlevering af en del af det ansøgte materiale.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i […]. [Myndigheden] har nu gennemgået dele af sagen og vurderet, at følgende dokumenter kan udleveres i deres helhed (vedlagt): [Opremsning af aktnumre]. [Myndigheden] skal bruge mere tid på at vurdere, hvorvidt der kan gives aktindsigt i de øvrige dokumenter, der er omfattet af din aktindsigtsanmodning. [Indsæt fristbrev]

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld