Brevskabeloner

Delvis aktindsigt

Du kan bruge denne skabelon, hvis du kun undtager en del af et dokument, og du ikke vurderer, at det øvrige indhold skal udleveres.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.”

[Myndigheden] har overvejet, om der er dele af dokumenterne, som skal udleveres til dig efter reglen i 1985-offentlighedslovens [§ 12, stk. 2 / § 13, stk. 2]. [Det følger af lovens § 12, stk. 2, at hvis kun en del af et dokument omfattes af bestemmelsen i stk. 1, skal der gives aktindsigt i dokumentets øvrige indhold / Det følger af lovens § 13, stk. 2, at hvis et hensyn nævnt i stk. 1 kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der gives aktindsigt i dokumentets øvrige indho...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld