Brevskabeloner

Klagevejledning [hvis der er administrative klagemuligheder]

Du kan bruge denne skabelon til at skrive en klagevejledning, når du (delvist) afslår aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Klage over denne afgørelse kan ske til [den overordnede myndighed]. Du skal dog indledningsvis sende din klage til [den underordnede myndighed, adresse]. Hvis din klage ikke giver [den underordnede myndighed] anledning til at ændre afgørelsen, sender [den underordnede myndighed] snarest og som udgangspunkt senest 3 uger efter modtagelse af klagen ved [den underordnede myndighed] klagen, afgørelsen, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra [den underordnede myndig...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld