Brevskabeloner

Delvis aktindsigt

Du kan bruge denne skabelon, hvis du kun undtager en del af et dokument efter reglerne i offentlighedslovens §§ 30-33, og du ikke vurderer, at det øvrige indhold skal udleveres.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Afgørelsen om aktindsigt] [Myndigheden] har overvejet, om der er dele af dokumenterne, som skal udleveres til dig efter reglen i offentlighedslovens § 34. Det følger af lovens § 34, at hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der gives aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, 2) det vil indebære, at der gives en klart...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld