Brevskabeloner

Udlevering af materiale

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om udlevering af materialet i et bestemt format eller på en bestemt måde.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har i din aktindsigtsanmodning bedt om at få udleveret dokumenterne i [beskriv format/metode]. [Myndighed] kan ikke imødekomme dette ønske, da [beskriv hvorfor, eksempelvis hvis det er meget vanskeligt, eller hvis materialet er offentligt tilgængeligt, og beskriv også, hvilken form aktindsigten i stedet meddeles i, eksempelvis at ansøgeren møder op hos myndigheden og får lejlighed til at gennemgå det ønskede materiale der].

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld