Brevskabeloner

Aktindsigt i drifts- og forretningsforhold

Dette er et eksempel på et afslag i oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt i Computertech A/S' løsningsbeskrivelse i Undervisningsministeriets IT-udbud Undervisningsministeriet vender hermed tilbage i sagen vedrørende din anmodning af 2. januar 2018 om aktindsigt i Computertech A/S' løsningsbeskrivelse i Undervisningsministeriets udbud af digital postløsning. Undervisningsministeriet har den 7. januar 2018 anmodet Computertech A/S om en udtalelse om aktindsigt i anledning af din aktindsigt...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld