Brevskabeloner

Aktindsigt i interne dokumenter

Dette er et eksempel på et afslag i interne dokumenter.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Afgørelse vedrørende anmodning om aktindsigt i Fødevarestyrelsens sag med j.nr. 1234567-89 Fødevarestyrelsen skal hermed besvare din anmodning om aktindsigt af 1. februar 2018 i dokumenterne i Fødevarestyrelsens sag med j.nr. 1234567-89 om transport af svin. Aktlisten over sagens dokumenter vedlægges. Som det fremgår af aktlisten, indeholder sagen i alt 22 dokumenter. Fødevarestyrelsen meddeler dig fuld aktindsigt i akt nr. 2, 5-17 og 22, der vedlægges...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld