Brevskabeloner

Indsigt i database

Du kan bruge denne skabelon, hvis du vil afslå en anmodning om aktindsigt i en database.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om at få aktindsigt i [myndighedens] database om [indholdet af databasen]. [Myndigheden] meddeler dig afslag på aktindsigt i databasen. Baggrunden for afslaget er, at det følger af offentlighedslovens § 10, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter databaser, herunder registre og andre systematiserede fortegnelser. Det kan dog oplyses, at der efter lovens § 11, stk. 1, som udgangspunkt er ret til et såkaldt dataudtræk, hvis sammenstillingen af oplysnin...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld