Brevskabeloner

Sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Du kan anvende denne skabelon, hvis der er bedt om dataudtræk fra en database, men hvor udtrækket ikke kan foretages ved få og enkle kommandoer.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld