Brevskabeloner

Afvisning pga. manglende identifikation

Du kan bruge denne skabelon, hvis en anmodning om aktindsigt ikke opfylder offentlighedslovens krav til identifikation af den sag eller de dokumenter, som der ønskes aktindsigt i, og hvis du har anmodet den aktindsigtssøgende om at præcisere sin anmodning.

Identifikationskravet indebærer, at anmodningen om aktindsigt dels skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at myndigheden kan identificere den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, dels at aktindsigtsanmodningen angiver et tema.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

"[Myndigheden] vender hermed i forlængelse af [den tidligere dialog med den aktindsigtssøgende] tilbage til sagen vedrørende din anmodning om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Efter offentlighedslovens § 9, stk. 1, skal en anmodning om aktindsigt indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at den sag eller de dokumenter, der ønskes aktindsigt i, kan identificeres, og angive det tema, sagen eller dokumentet vedrører. Du har - på trods af [myndigh...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld