Brevskabeloner

Anmodning om afgrænsning efter ressourcereglen

Du kan bruge denne skabelon, hvis anmodningen om aktindsigt er meget omfattende, og du ønsker at bede den aktindsigtssøgende om at afgrænse anmodningen.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd, f.eks. "samtlige dokumenter i sager, hvori der i 2012 er truffet afgørelse om dispensation til bebyggelse af bygninger i strandbeskyttelseszonen på Læsø"]. [Myndigheden] har på denne baggrund foretaget en søgning i [myndighedens] journalsystem og har fundet fem sager, der er omfattet af din aktindsigtsanmodning. Der er tale om meget omfattende sager, hvori der samlet indgår mere end 500 ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld