Brevskabeloner

Høring af Kommissionen

Du kan bruge denne skabelon, hvis det på grund af høring af en virksomhed ikke er muligt at besvare anmodningen inden for syv arbejdsdage.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har du anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Din anmodning behandles efter reglerne i offentlighedsloven. Det er ikke muligt at besvare din anmodning inden for syv arbejdsdage efter modtagelsen, jf. offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt. Det skyldes, at din anmodning vedrører dokumenter, som hidrører fra en EU-institution. Spørgsmålet om meddelelse af hel eller delvis aktindsigt i disse dokumenter er derfor ved e-mail a...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld