Brevskabeloner

Høring af myndighed

Du kan bruge denne skabelon, når dokumenter stammer fra en anden myndighed, og hvor du er i tvivl om, hvorvidt der bør meddeles aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Ved e-mail af [dato] har [person/virksomhed] anmodet om aktindsigt i [gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Da aktindsigtsanmodningen vedrører dokumenter, der stammer fra [den myndighed, der høres], skal [myndigheden] hermed anmode om en udtalelse om, hvorvidt offentlige interesser er til hinder for meddelelse af hel eller delvis aktindsigt i de nævnte dokumenter. Af hensyn til sagsbehandlingsfristen i offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt., skal [x-myndigheden] an...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld