Brevskabeloner

Høring af virksomhed

Du kan bruge denne skabelon, når der er bedt om aktindsigt i f.eks. en virksomheds forretningsmæssige oplysninger, og du er i tvivl om, hvorvidt der skal gives aktindsigt.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

[Myndigheden] har den [dato] modtaget en aktindsigtsanmodning i [indsæt en gengivelse af aktindsigtsanmodningens ordlyd]. Anmodningen behandles efter reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven. Den aktindsigtssøgende er som udgangspunkt berettiget til at modtage alle sagens dokumenter, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, dog således at dokumenter og oplysninger, der kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens regler, kan udelades. Efter offentlighedslovens § 30, nr...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
[The authority] has on [date] received a request for access to documents relating to [insert a reproduction of the wording of the request for access to documents]. The request is processed in accordance with the rules on access to documents as stipulated in The Danish Access to Public Administration Files Act (hereinafter the ‘Public Files Act’). The applicant requesting access to documents is, in principle, entitled to receive access to the entirety of the case documents, cf. s...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld