Brevskabeloner

Partshøring

Du kan bruge denne skabelon, når du f.eks. har modtaget en udtalelse fra en virksomhed, som taler imod aktindsigt, og du herefter skal høre den aktindsigtsanmodende.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

I ovennævnte sag har [myndigheden] modtaget en udtalelse af [dato] fra [den, hvis oplysninger der er anmodet om aktindsigt i] om din aktindsigtsanmodning (vedlagt). [Myndigheden] skal hermed anmode om dine bemærkninger til udtalelsen. Af hensyn til sagsbehandlingsfristen i offentlighedslovens § 36, stk. 2, 2. pkt., skal [myndigheden] anmode om at modtage dine eventuelle bemærkninger senest 7 dage efter modtagelsen af denne e-mail. Vær opmærksom på, at [myndigheden] ikk...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
The [Authority] has, in the case referenced above, received a statement of [date] from [the entity whose information access has been requested to] regarding your request for access to the file (enclosed). The [authority] hereby requests your comments on the statement. In view of the case processing deadlines stipulated in the Danish Access to Public Information Act, the [authority] requests to receive your commentary within 7 days of receipt of this email. Please note ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld