Brevskabeloner

Meroffentlighed

Du kan bruge denne skabelon, når du i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt skal overveje meroffentlighed.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

[Afgørelsen om aktindsigt] [Myndigheden] har endvidere overvejet, om du burde få aktindsigt efter reglen om meroffentlighed i 1985-offentlighedslovens § 4, stk. 1, og 2013-offentlighedslovens § 14. [Myndigheden] har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § [indsæt bestemmelse], om hensynet til […], og på den anden side den berettigede interesse, du [som journalist] må antages at have i ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld