Brevskabeloner

Brevveksling med sagkyndige

Du kan bruge denne skabelon, hvis du behandler en anmodning om aktindsigt i brevveksling med sagkyndige til brug i retssager, f.eks. korrespondance med Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at det følger af [offentlighedslovens § 27, nr. 4 / forvaltningslovens § 14, nr. 3], at retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. De dokumenter, som du har bedt om aktindsigt i, udgør korrespondance mellem Kammeradvokaten og [myndigheden] til brug for en verserende civ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld