Brevskabeloner

Dokumenter, som mister deres interne karakter

Du kan bruge denne skabelon, hvis du vil afslå aktindsigt i interne dokumenter, som er afgivet til udenforstående af retlige grunde, f.eks. til en overordnet myndighed.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. [Myndigheden] kan i den anledning oplyse, at det følger af [offentlighedslovens § 23, stk. 1, 1. pkt. / forvaltningslovens § 12, stk. 1, 1. pkt.], at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter. Som interne dokumenter anses bl.a. dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. [offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1 / forvaltningslovens § 12, stk. 1, 2. pkt.]. Det følger ...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld