Brevskabeloner

Interne dokumenter

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er søgt om aktindsigt i interne dokumenter.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i [interne dokumenter]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i de ansøgte dokumenter. Begrundelsen for afslaget er, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter, jf. [offentlighedslovens § 23, stk. 1, 1. pkt. / forvaltningslovens § 12, stk. 1, 1. pkt.]. Som interne dokumenter anses bl.a. dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, jf. [offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1 / forvaltningslovens § 12, stk. 1, 2. pkt.]. De dokum...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld