Brevskabeloner

KL og Danske regioner

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er søgt om aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem KL, Danske Regioner og disses medlemmer i forbindelse med f.eks. forhandlinger med staten.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at det følger af offentlighedslovens § 25, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem KL, Danske regioner samt disses medlemmer i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger med staten eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale politiske initiativer. De dokumenter, som du h...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld