Brevskabeloner

Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser

Du kan bruge denne skabelon, hvis du behandler en anmodning om aktindsigt i offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i [...]. [Myndigheden] afslår aktindsigt i materialet. Begrundelsen for afslaget er, at det følger af offentlighedslovens § 27, nr. 5, at retten til aktindsigt ikke omfatter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Det materiale, som du har bedt om aktindsigt i, er tilvejebragt som led i udarbejdelse af statistikken for [emne], som [myndigheden] publicerer hvert år s...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld