Brevskabeloner

Drifts- og forretningsforhold

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Du skal være opmærksom på, at du kan undlade at begrunde undtagelsen af denne type oplysninger, hvis du derved kommer til at afsløre oplysningen, eller den – ud fra sammenhængen – kan udledes. I den forbindelse skal du huske på, at en konkurrerende virksomhed ofte kan udlede mere af sammenhængen end en myndighed kan gennemskue på forhånd.

Du skal endelig være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har søgt om aktindsigt i […]. [Myndigheden] meddeler dig delvis aktindsigt. Nedenfor følger en redegørelse for retsgrundlaget og en begrundelse for [Myndighedens] afgørelse. Retsgrundlag Afgørelser om aktindsigt skal træffes efter det retsgrundlag, der er mest gunstigt for den aktindsigtssøgende, og [Myndigheden] har derfor behandlet din anmodning om aktindsigt efter reglerne i miljøoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 o...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld