Brevskabeloner

Det offentliges økonomiske interesser

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i materiale, der indeholder oplysninger, som bør undtages af hensyn til det offentliges økonomiske interesser.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i de tilbud, som [myndigheden] har modtaget i forbindelse med sit udbud af [projektets genstand]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at disse tilbud indeholder oplysninger af betydning for det offentliges økonomiske interesser, herunder oplysninger om [nævn hvilke oplysninger]. Ud fra en konkret vurdering er det [myndighedens] opfattelse, at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nær...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld