Brevskabeloner

Drifts- og forretningsforhold

Du kan bruge denne skabelon, hvis der er bedt om aktindsigt i oplysninger om drifts- og forretningsforhold.

Du skal være opmærksom på, at du kan undlade at begrunde undtagelsen af denne type oplysninger, hvis du derved kommer til at afsløre oplysningen, eller den – ud fra sammenhængen – kan udledes. I den forbindelse skal du huske på, at en konkurrerende virksomhed ofte kan udlede mere af sammenhængen end en myndighed kan gennemskue på forhånd.

Du skal endelig være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om aktindsigt i [myndighedens] kontrakt med [virksomhedens navn] vedrørende [projektets genstand]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. Det er [myndighedens] vurdering, at der i kontrakten findes oplysninger, som vedrører drifts- og forretningsforhold hos [virksomheden]. Ud fra en konkret vurdering er det [myndighedens] opfattelse, at en udlevering af oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko for, at [virksomhedens navn] påføres økonomisk s...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld