Brevskabeloner

Generalklausulen

Du kan bruge denne skabelon, hvis væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser i øvrigt taler for at undtage oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at alle breve i en aktindsigtssag skal afspejle sagens konkrete omstændigheder, og at du derfor bør foretage de nødvendige tilpasninger i skabelonen. Du skal navnlig være opmærksom på, om der er behov for en mere konkret begrundelse, end skabelonteksten lægger op til.

Du har bedt om at få aktindsigt i [f.eks. en række dokumenter, som myndigheden har udvekslet med en anden myndighed i forbindelse med forberedelsen af afgørelsen i en bestemt sag]. [Myndigheden] giver dig delvis aktindsigt i materialet. [Myndigheden] kan oplyse, at de omhandlede dokumenter ikke kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 24 om ministerbetjening, jf. lovens § 24, stk. 3. Det følger af denne bestemmelse, at reglen om ministerbetjening ikke gælder i s...

Klik og kopier teksten, hvis du ønsker at anvende skabelonen i dit tekstbehandlingsprogram.

Kopier skabelon
Del Aktindsigtshåndbogen
Tilmeld dig Aktindsigtshåndbogens nyhedsbrev
Tilmeld